Fiskerilokalen 

får uppgraderat kök med hjälp av bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. I slutet av november kommer vi att påbörja en renovering av köket i Fiskerilokalen. Syftet med projektet är dels att få en energieffektivare byggnad, dels att göra lokalen mer attraktiv för uthyrning genom ett mer tidsenligt och lättstädat kök. Vi kommer att installera ny ventilation i köket, köpa in en ny värmepump och uppgradera golv, bänkskivor och luckhandtag samt förstärka köksdörren. 

Köksbilder under projektet

Bilder efter renoveringen