Välkommen på Hoppis & Skuttis i Bua Idrottshall!

H&S passar små barn upp till 6-7 år. Tillsammans med förälder är barnen på plats för "fri lek" i idrottshallen. När vi börjar hjälps alla vuxna och barn åt att plocka fram redskap (studsmattor, ringar, bollar etc.). Sedan är det fri lek i en timme som gäller för barnen och när det närmar sig avslut så hjälps vi alla åt att plocka undan igen.
Medlemskap i Brygghuset i Bua krävs, utöver detta är det kostnadsfritt.
Gå gärna med i Hoppis & Skuttis gruppen på Facebook för att hålla dig uppdaterad kring aktuella tider etc.
Varmt välkomna!