Motionsgruppen på Facebook

Gå gärna med i vår Facebookgrupp för att få löpande information om inställda pass, scheman, tematräningar mm.

Motionskort

Mer om våra olika motionskort och priser finner du här.

Passbeskrivning

För en mer detaljerad beskrivning av våra pass gå in på passbeskrivningen.

Instruktörer

Vår motionsverksamhet hålls igång av våra duktiga instruktörer, här kan du läsa mer om vilka dessa är.