Styrelsen

Roy Gustafsson
Ordförande
Maggie Sigurdsson
Vice ordförande
Lena Stenberg
Ledamot, Second Hand

Lillian Lindqvist
Kassör
Christine Soniasdotter
Sekreterare
Nicklas Svensson
Suppleant

Carina Carlsson
Ledamot
Annica Stenmarck
Ledamot
Josefin Sjöberg
Suppleant, motionen

Valberedning

Anna-Karin Nilsson  - sammankallare
Kicki Wilhelmsson
Karin Gustafsson

Revisorer

Marianne Persson
Jenny M Gunnarsson
Kurt Jonsson - Revisorsuppleant

Övriga

Sara Forslund/Carina Carlsson  Fiskerilokalen
Lennart Persson
Second Hand vaktmästare