Styrelsen

Roy Gustafsson

Ordförande

Maggie Sigurdsson

Vice ordförande

Malin Kjellberg

Kassör

Lena Stenberg

Sekreterare

Annika Ottosson

Ledamot

Nicklas Svensson

Ledamot

Lilian Lindqvist

Ledamot

Cina Carlsson

Ersättare

Josefine Sjöberg

Ersättare

Christine Soniasdotter

Ersättare

Valberedning

Anna-Karin Nilsson  - sammankallare
Kicki Wilhelmsson
Karin Gustafsson

Revisorer

Marianne Persson
Jenny M Gunnarsson
Kurt Jonsson - Revisorsuppleant

Övriga

Sara Forslund/Carina Carlsson  Fiskerilokalen
Lennart Persson
Second Hand vaktmästare