Styrelsen

Roy Gustafsson
Ordförande
Maggie Sigurdsson
Vice ordförande
Lena Stenberg
Sekreterare

Annika Ottosson 
LedamotLillian Lindqvist
Kassör
Christine Soniasdotter
Ersättare
Nicklas Svensson
Ledamot

Carina Carlsson
Ersättare
Annica Stenmarck
Ledamot
Josefin Sjöberg
Ersättare

Valberedning

Anna-Karin Nilsson  - sammankallare
Kicki Wilhelmsson
Karin Gustafsson

Revisorer

Marianne Persson
Jenny M Gunnarsson
Kurt Jonsson - Revisorsuppleant

Övriga

Sara Forslund/Carina Carlsson  Fiskerilokalen
Lennart Persson
Second Hand vaktmästare